Totalrenovering av stall, Lidingö

Total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket. Nytt underlag med specialsand i hagarna.
Här sänkte vi golven för att få till godkänd takhöjd. Betongen och schaktmassorna från stallet användes för att höja marken under hagarna. Golvet är gjort i betong men mönstrat så att det ser ut som skiffer. Vidare gjorde vi en variant av vår gödselhantering.

Bild0011 totalrenovering av stall lidingö total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. totalrenovering av stall lidingö total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. y total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. lidingo6 gall st total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand. total renovering av stallar, ny ridplan med specialunderlag. Nya hagar med nytt trästaket och specialsand.

Copyright 2013 - PLATZER AB
Senast Uppdaterad: 2013-06-23