Lunds gård, Arlanda

Under de senaste åren har vi byggt vindskydd, foderlador, uteboxar och utestall åt Ulf Hellström på hans stora travcamp. Och även utfört dikningar, vatten- och elschakt.

Det är roligt att få förtroendet att arbeta på en gård med visioner!

Bild0138 Bild0145 Bild0163 Bild0179 Bild0254 Bild0258 lundsgard1 gall st lundsgard2 gall st lundsgard3 gall st lundsgard4 gall st lundsgard5 gall st lundsgard6 gall st2 lundsgard7 gall st2

Copyright 2014 - PLATZER AB
Senast Uppdaterad: 2014-02-03