Ridhus Lydinge säteri

Som underentreprenör till VBE byggde vi ett ridhus 22 x 67 meter med isolerat tak. Topplager 0-4 natursand och sågspån. Dessutom en ridbana 30 x 60 meter. Topplager sand och klenflis. Vidare monterade vi ca 20 boxar, hagar med franska elbandet, 

lydinge2 gall st lydinge3 gall st lydinge4 gall st lydinge5 gall st lydinge6 gall st lydinge7 gall st lydinge8 gall st

Copyright 2014 - PLATZER AB
Senast Uppdaterad: 2014-02-03