Rivning trevåningshus, Sollentuna

Rivning och bortkörning av rivningsmassor till deponi. Schakt och grundläggning för nya huset.

rivning2 gall st rivning3 gall st rivning5 gall st

Copyright 2014 - PLATZER AB
Senast Uppdaterad: 2014-02-05